TOTS A LA RECERCA D'UN COMPROMÍS

truc's

De 17 a 19 anys (2n de batxillerat - 1r de carrera)

TRUC’s és l’última etapa que es viu al cau com a infant o jove i també és l’últim cop que el seu progrés personal és més visible. En aquesta edat, el progrés personal es basa a ser capaços de gestionar i viure projectes de transformació social. Tot això ho fan d’una manera autònoma, ja que no necessiten caps que els ajudin sinó animadors que els guiïn. 

No és una unitat com les altres, sinó que només comparteixen unitat amb els companys i companyes del seu any, primer a Truc 1 i l’any següent a Truc 2. Per això, el projecte tampoc ho és, si bé és cert que durant tota la vida al cau els infants i joves fan projectes de millora i transformació social, és en aquest procés que són capaços de reconèixer les seves pròpies capacitats i que assumeixen el lideratge dels seus projectes. Així doncs, amb autogestió i autoexigència són capaços de fer el que es proposin, des d’anar a un altre país per fer voluntariat a fer un projecte per a l’agrupament. Durant tots aquests moments creixen com a persones, atès que adquireixen altes responsabilitats que, alhora, els preparen per al món adult.